Netwerk Groene Bureaus

Sinds begin februari 2017 is ons bureau lid geworden van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). We hebben de kwaliteitstoets goed doorstaan en konden meteen deelnemen aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering! Zo zitten we bovenop alle ontwikkelingen binnen het werkveld en vergroten onze vakinhoudelijke kennis.  

Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus. Het Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en behartigt de belangen van groene adviesbureaus. De leden van het NGB hechten grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, aan goed opdrachtnemerschap en aan collegialiteit.

Ook NWCadvies heeft deze waarden hoog in het vaandel staan, waardoor een lidmaatschap van het NGB een bijna vanzelfsprekende stap was die nu gezet is.

Voor meer informatie over het NGB ga naar de website van het NGB: http://www.netwerkgroenebureaus.nl/